مهمترین اهداف و برنامه های شرکت

 • نفوذ به بازارهای داخلی و منطقه ای
 • اجرای پروژه ها بر اساس اصول مهندسی و برنامه ریزی دقیق
 • انجام و ارائه کارها با مستندات فنی و دفترچه های همراه
 • بهره گیری از دانش و تجارب موجود و امکانات خارج از شرکت
 • کمک به مشتری در خصوص شناخت بهتر نیازمندی هایش
 • ارائه امکاناتی فراتر از حد انتظار مشتری و آنچه با وی توافق شده است
 • پشتیبانی و خدمات پس از فروش موثر و در دسترس
 • مداومت در افزایش سطح کیفی محصولات
 • تلاش در جهت کاهش قیمت های نهایی و افزایش کیفیت برای رقابتی ساختن محصولات
 • اخذ استانداردهای مدیریتی و کیفیتی در زمینه محصولات تولیدی
 • شرکت فعال در مجامع علمی و برنامه ریزی در خصوص انجام تحقیقات علمی
 • شرکت در نمایشگاه های مرتبط و تبادل نظر با همکاران و رقبا
 • کسب آخرین اخبار پیشرفت های علمی و فنی در زمینه کاری تخصصی شرکت
 • تلاش در جهت دستیابی به تکنولوژی های جدید و لینک شدن با شرکت های دیگر
 • اخذ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش شرکت های معتبر و تولید تحت لیسانس
 • تبلیغات موثر و فراگیر در حوزه های تخصصی با محوریت اینترنت